تلفن تماس 88094992/ 09124254315

انجام پروژه های بازسازی،تخریب و نوسازی ساختمان

بازسازی کلی و جرئی ساختمان با ارائه طرح مناسب،تخریب کلی ساختمانهای قدیمی و احداث بنای جدید در قالب ساخت وساز شهری

انجام امور طراحی،اجرا ونظارت بخشهای سازه،معماری،نما،تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان

در پروژه های دولتی و خصوصی

انجام پروژه های توسعه خدمات شهری،محوطه سازی،پیاده رو سازی،راه سازی و آسفالت

اجرای پروژه های مربوط به شهرداری و پروژه های دولتی و خصوصی
جدیدترین پروژه ها

آخرین مقالات